Metodologia
Huberts Mozes & Partners posługuje się w pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów wyłącznie metodą dotarcia bezpośredniego (headhuntingiem). Gwarantuje to dostęp do osób o najciekawszym doświadczeniu zawodowym i pozwala skutecznie kontrolować czas realizacji zadania. Na początku każdego projektu w porozumieniu z Klientem powstaje grupa docelowych miejsc, w których będą poszukiwani kandydaci. W miarę rozwijania się projektu może ona być uzupełniana tak, aby osoby reprezentujące na rynku pracy najlepsze doświadczenie znalazły się w procesie poszukiwawczym. Na bazie takiej listy oddelegowany zespół konsultantów sprawdza aktualną sytuację na rynkui wyszukuje najciekawszych kandydatów zainteresowanych procesem.

Dodatkowym uzupełnieniem listy kandydatów każdorazowo pozyskiwanych z rynku pracy, Huberts Mozes & Partners korzysta z osób umieszczonych już w Bazie Danych. Rejestrowane są tam jedynie osoby o sprawdzonych referencjach i z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu mogą być oni ciekawą alternatywą, szczególnie w przypadku projektów wymagających bardzo szybkiej prezentacji kandydatów.

We wstępnej fazie projektu Huberts Mozes & Partners zawsze przedstawia Klientowi tak zwanych Kandydatów Wzorcowych. Są to osoby w pełni spełniające kryteria stawiane przez Klienta, a jednocześnie są już znane konsultantom firmy. Dzięki sprawdzonym referencjom i możliwości szybkiej prezentacji, Klient może się z nimi spotkać już w pierwszym tygodniu trwania projektu. Na bazie takich spotkań precyzowany jest profil poszukiwanego kandydata (również pod kątem osobowości), co służy poprawie jakości procesu selekcyjnego.

Niezwykle ważną częścią całego procesu rekrutacyjnego jest weryfikacja referencji prezentowanych kandydatów. Huberts Mozes & Partners sprawdza nie tylko wiedzę merytoryczną wyszukanych osób, ale również dociera do informacji na temat ich dotychczasowej kariery zawodowej. Pozwala to wyeliminować kandydatów nie pasujących do poszukiwanego profilu oraz minimalizuje szansę złego wyboru.