Huberts Mozes & Partners sporządza cotygodniowe raporty z prowadzonego procesu selekcyjnego. Zawierają one, z poszanowaniem danych osobowych kontaktowanych osób, informacje dotyczące rynku pracy, danego stanowiska oraz kandydatów, którzy zostali odszukani. Raporty nie zawierają życiorysów (te są przesyłane osobno). Raporty są przesyłane drogą elektroniczną w każdy piątek, jednak dzień ich prezentacji można każdorazowo ustalić indywidualnie.