W zależności od typu stanowiska, Huberts Mozes & Partners daje pełną gwarancję na wykonane usługi na 12 miesięcy w wypadku stanowisk managerskich oraz na 18 miesięcy dla wyższych stanowisk managerskich. Oznacza to, że w wypadku rozwiązania przez Klienta lub zatrudnionego Kandydata umowy o pracę (lub innego dokumentu wiążącego) bez względu na powody, Huberts Mozes & Partners natychmiast rozpocznie ponowny proces rekrutacyjny bez jakiejkolwiek opłaty. Proces ten będzie trwał do ponownego umieszczenia kandydata lub pisemnej decyzji Klienta o zaprzestaniu poszukiwania danej osoby. Gwarancja udzielana jest również na Kandydata obsadzonego w ramach usługi gwarancyjnej.